บัตรพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าออกสถานที่ทำงาน

บัตรพนักงานเป็นบัตรที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ให้กั …